Home > Job opportunities > Stedina għaċ-Ċentru ta' valutazzjoni - Lingwa Slovena (SL) Ġuristi-Lingwisti

Stedina għaċ-Ċentru ta' valutazzjoni - Lingwa Slovena (SL) Ġuristi-Lingwisti

Pubblikazzjoni tal-istedina għaċ-Ċentru ta' Valutazzjoni fil-kontijiet EPSO tal-kandidati: 03/08/2018

Numru ta' kandidati mistednin għaċ-ċentru ta' valutazzjoni: 23

Il-kandidati kollha li għaddew mit-test(ijiet) u li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà jiġu ammessi.

 

Referenza: 
Data tal-post : 03/08/2018 - 16:17
Aġġorna d-data : 28/11/2018 - 14:20