Home > Job opportunities > Kallelse till utvärderingscentrum - Slovenskspråkiga juristlingvister (SL)

Kallelse till utvärderingscentrum - Slovenskspråkiga juristlingvister (SL)

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 03/08/2018

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 23

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 03/08/2018 - 16:17
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20