Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист-лингвисти с ирландски език (GA)

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист-лингвисти с ирландски език (GA)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 03/08/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 5

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 03/08/2018 - 16:18
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20