Home > Job opportunities > Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (GA)

Zaproszenie do udziału w etapie oceny zintegrowanej - Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (GA)

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 03/08/2018

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 5

Wszyscy kandydaci, którzy zdali testy i spełniają warunki kwalifikowalności, są dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 03/08/2018 - 16:18
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20