Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Διαχειριστής ιστότοπου

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Διαχειριστής ιστότοπου

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/08/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 42

Ελάχιστη βαθμολογία: 37​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/08/2018 - 11:24
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20