Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по комуникации

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по комуникации

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 22/08/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 104

Минимален резултат: 33​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 11:27
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20