Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по комуникации

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Асистент по комуникации

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 22/08/2018

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 104

Минимален резултат, необходим за допускане: 33​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 11:27
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20