Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Βοηθός οπτικής επικοινωνίας

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ειδικοί στον τομέα των ΜΜΕ και της ψηφιακής επικοινωνίας – Βοηθός οπτικής επικοινωνίας

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 22/08/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 103

Ελάχιστη βαθμολογία: 30​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/08/2018 - 11:30
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20