Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Reservlista - Tyskspråkiga översättare

Reservlista - Tyskspråkiga översättare

Listan har publicerats på vår webbplats

Du kan läsa mer om rekryterande institutioner och kvoter på sidan med listan.

Referens: 
Publicerat den : 23/08/2018 - 11:34
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20