Home > Job opportunities > Списък на издържалите конкурса - Писмени преводачи с френски език

Списък на издържалите конкурса - Писмени преводачи с френски език

Списъкът с успешно издържалите конкурса е публикуван на нашия уебсайт.

Информация за институциите, които наемат служители, и за квотите можете да намерите на страницата със списъка.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 23/08/2018 - 11:36
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20