Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Reservlista - Nederländskspråkiga översättare

Reservlista - Nederländskspråkiga översättare


Reservlistan har offentliggjorts på vår webbplats.

Du kan läsa mer om kvoterna och hur institutionerna rekryterar på sidan för godkända sökande.

Referens: 
Publicerat den : 23/08/2018 - 11:38
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20