Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Εφεδρικός κατάλογος - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Δανικά (DA)

Εφεδρικός κατάλογος - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Δανικά (DA)

Ο κατάλογος έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπό μας

Πληροφορίες σχετικά με τα θεσμικά όργανα που προσλαμβάνουν και τις σχετικές ποσοστώσεις θα βρείτε στη σελίδα του καταλόγου.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 23/08/2018 - 12:58
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20