Home > Job opportunities > Popis uspješnih kandidata - Korektori/lektori za malteški jezik (MT)

Popis uspješnih kandidata - Korektori/lektori za malteški jezik (MT)

Popis uspješnih kandidata objavljen je na našim internetskim stranicama.

Informacije o kvotama i institucijama koje zapošljavaju novo osoblje mogu se pronaći na stranici o popisu uspješnih kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 23/08/2018 - 14:16
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20