Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Reservlista - Korrekturläsare/språkgranskare – svenska (SV)

Reservlista - Korrekturläsare/språkgranskare – svenska (SV)


Reservlistan har offentliggjorts på vår webbplats.

Du kan läsa mer om kvoterna och hur institutionerna rekryterar på sidan för godkända sökande.

Publicerat den : 23/08/2018 - 14:45
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20