Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Assistenter inom bygg- och fastighetsförvaltning - Samordnare/tekniker inom områdena luftkonditionering samt elektromekanik och elektronik

Godkända sökande i uttagningsprovet - Assistenter inom bygg- och fastighetsförvaltning - Samordnare/tekniker inom områdena luftkonditionering samt elektromekanik och elektronik

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 04/09/2018

Antal godkända sökande på reservlistan: 33

Godkänt resultat: 101,5​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Publicerat den : 10/09/2018 - 11:21
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20