Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори в сградния сектор - Инженери в областта на управлението на сгради

Окончателни резултати от конкурса - Администратори в сградния сектор - Инженери в областта на управлението на сгради

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 04/09/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 27

Минимален резултат: 112,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 10/09/2018 - 11:31
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20