Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti správy budov - Inžinieri správy budov

Konečné výsledky výberového konania - Administrátori v oblasti správy budov - Inžinieri správy budov

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 04/09/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 27

Minimálny počet bodov: 112,5​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 10/09/2018 - 11:31
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20