Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Специалист по комуникации

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Специалист по комуникации

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 14/09/2018

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 189

Минимален резултат, необходим за допускане: 47​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/09/2018 - 17:35
Дата на актуализацията : 01/08/2019 - 18:50