Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Специалист по комуникации

Членове на конкурсната комисия - Експерти в областта на медиите и цифровите комуникации – Специалист по комуникации

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Van Den Broeke, Marjory

Заместник-председател

Galvez Via, Rafael

Lemoigne, Brigitte

Saliba, Paul

Членове

Bras, Celine

Den Hertog, Johanna

Ekkelenkamp, Alexandra

Evers, Ronald

Freedman, Richard

Hondrila, Iulius Armand

Jarecsni, Lazlo

Johansson, Kent

Lagerblad, Mikael

Le Voci, Vincenzo

Szalay, Palma Zsofia

Заместник-членове

Bury, Maciej

Degiorgio, Reuben

Huluban, Raluca

Westerbaan, Hanneke

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 20/09/2018 - 17:58
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20