Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed - Meedia ja digitaalse teabevahetuse eksperdid – teabevahetuse spetsialist

Valikukomisjoni liikmed - Meedia ja digitaalse teabevahetuse eksperdid – teabevahetuse spetsialist

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Van Den Broeke, Marjory

Esimehe asendaja

Galvez Via, Rafael

Lemoigne, Brigitte

Saliba, Paul

Liikmed

Bras, Celine

Den Hertog, Johanna

Ekkelenkamp, Alexandra

Evers, Ronald

Freedman, Richard

Hondrila, Iulius Armand

Jarecsni, Lazlo

Johansson, Kent

Lagerblad, Mikael

Le Voci, Vincenzo

Szalay, Palma Zsofia

Asendusliikmed

Bury, Maciej

Degiorgio, Reuben

Huluban, Raluca

Westerbaan, Hanneke

Avaldamise kuupäev : 20/09/2018 - 17:58
Ajakohastatud : 28/11/2018 - 14:20