Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Članovi povjerenstva za odabir - Stručnjaci za medije i digitalne komunikacije – Specijalist za komunikacije

Članovi povjerenstva za odabir - Stručnjaci za medije i digitalne komunikacije – Specijalist za komunikacije

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

Van Den Broeke, Marjory

Zamjenik predsjednika

Galvez Via, Rafael

Lemoigne, Brigitte

Saliba, Paul

Članovi

Bras, Celine

Den Hertog, Johanna

Ekkelenkamp, Alexandra

Evers, Ronald

Freedman, Richard

Hondrila, Iulius Armand

Jarecsni, Lazlo

Johansson, Kent

Lagerblad, Mikael

Le Voci, Vincenzo

Szalay, Palma Zsofia

Zamjenici članova

Bury, Maciej

Degiorgio, Reuben

Huluban, Raluca

Westerbaan, Hanneke

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 20/09/2018 - 17:58
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20