Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Specjaliści ds. mediów i komunikacji cyfrowej – specjalista ds. komunikacji

Członkowie komisji konkursowej - Specjaliści ds. mediów i komunikacji cyfrowej – specjalista ds. komunikacji

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Van Den Broeke, Marjory

Zastępca przewodniczącego 

Galvez Via, Rafael

Lemoigne, Brigitte

Saliba, Paul

Członkowie

Bras, Celine

Den Hertog, Johanna

Ekkelenkamp, Alexandra

Evers, Ronald

Freedman, Richard

Hondrila, Iulius Armand

Jarecsni, Lazlo

Johansson, Kent

Lagerblad, Mikael

Le Voci, Vincenzo

Szalay, Palma Zsofia

Zastępcy członków

Bury, Maciej

Degiorgio, Reuben

Huluban, Raluca

Westerbaan, Hanneke

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 20/09/2018 - 17:58
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20