Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Odborníci v oblasti médií a digitálnej komunikácie – špecialista na komunikáciu

Členovia výberovej komisie - Odborníci v oblasti médií a digitálnej komunikácie – špecialista na komunikáciu

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Van Den Broeke, Marjory

Zastupujúci predseda

Galvez Via, Rafael

Lemoigne, Brigitte

Saliba, Paul

Členovia

Bras, Celine

Den Hertog, Johanna

Ekkelenkamp, Alexandra

Evers, Ronald

Freedman, Richard

Hondrila, Iulius Armand

Jarecsni, Lazlo

Johansson, Kent

Lagerblad, Mikael

Le Voci, Vincenzo

Szalay, Palma Zsofia

Zastupujúci členovia

Bury, Maciej

Degiorgio, Reuben

Huluban, Raluca

Westerbaan, Hanneke

Referencia: 
Dátum publikovania : 20/09/2018 - 17:58
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20