Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Experter inom medier och digital kommunikation – kommunikationsspecialist

Uttagningskommitténs medlemmar - Experter inom medier och digital kommunikation – kommunikationsspecialist

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Van Den Broeke, Marjory

Ställföreträdande ordförande

Galvez Via, Rafael

Lemoigne, Brigitte

Saliba, Paul

Medlemmar

Bras, Celine

Den Hertog, Johanna

Ekkelenkamp, Alexandra

Evers, Ronald

Freedman, Richard

Hondrila, Iulius Armand

Jarecsni, Lazlo

Johansson, Kent

Lagerblad, Mikael

Le Voci, Vincenzo

Szalay, Palma Zsofia

Ställföreträdande medlemmar

Bury, Maciej

Degiorgio, Reuben

Huluban, Raluca

Westerbaan, Hanneke

Referens: 
Publicerat den : 20/09/2018 - 17:58
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20