Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Dehon, Pierre-Jacques

Zastępca przewodniczącego 

Westberg, Lena
Jaracz, Aneta
Megalidis, Dimosthenis

Członkowie

Alves Dos Santos, Catherine
Bertolini, Elena
Bessi, Evangelia
Bruno, Stefana
Carnol, Johanna Anna
De Brabander, Liesbet
Debille, Godelieve
Decoutere, Dominiek
Dehoy, Jean-Marc
Delgado-Saez, Rogers
Delikari, Anastassia
Escofet Leon, Pilar
Fernandez Peinado, Manuel
Garzone, Luigi
Goulakis, Byron
Hock, Petra
Horgasz, Tamas
Ioannou, Efrosyni
Jaeger, Stephan 
Judge, Christina
Kitrimi, Chrissoula
Kreutz, Myriam
Krikelas-Passaris, Alexandros
Lemoigne, Brigitte
Lundquist, Cecilia
Marechal, Aude
Mendes Ribeiro, Maria Do Ceu
Miro Radua, Nuria
Molina Rojas, Noelia
Moselund, Liss
Olejnik, Marcin
Petrolati, Maria Adele
Placci, Giovanni
Pletschette, Suzette
Prousalidou, Poly
Rios Olmedo, Ana
Saliba, Paul
Sbordoni, Alessandra
Scheerens, Dominique
Serrano Jimenez, Carmen
Travaglia, Bettina
Tsoraklidis, Lazaros
Valldeoriola, Sandra
Zanchetta, Sandrine
Zogas, George

Zastępcy członków

Lemoigne, Brigitte

Dehoy, Jean-Marc

Decoutere, Dominiek

Delikari, Anastassia

Zogas, George

Ioannou, Efrosyni

Kitrimi, Chrissoula

Judge, Christina

Moselund, Liss

De Brabander, Liesbet

Horgasz, Tamas

Delgado-Saez, Rogers

Mendes Ribeiro, Maria Do Ceu

Fernandez Peinado, Manuel

Pletschette, Suzette

Kreutz, Myriam

Serrano Jimenez, Carmen

Alves Dos Santos, Catherine

Petrolati, Maria Adele

Placci, Giovanni

Garzone, Luigi

Travaglia, Bettina

Data publikacji : 20/09/2018 - 18:03
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20