Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Πρόσκληση στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Δημοσίευση της πρόσκλησης στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: [node:field-epso-event-date:value:epso_short_date_only]

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 803

Ελάχιστος βαθμός που απαιτείται στις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να κληθείτε στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 50,5​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/09/2018 - 11:55
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20