Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till inkorgsövning - Handläggare inom revision

Kallelse till inkorgsövning - Handläggare inom revision

Publicering av kallelsen till inkorgsövningen i de sökandes Epsokonton: [node:field-epso-event-date:value:epso_short_date_only]

Antal sökande som kallats till inkorgsövningen: 803

Antal poäng som krävs i proven med flervalsfrågor för att kallas till inkorgsövningen: 50,5​

Referens: 
Publicerat den : 25/09/2018 - 11:55
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20