Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL)

​Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 24/09/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης: 95

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 25/09/2018 - 12:15
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20