Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Nederländskspråkiga juristlingvister (NL)

Resultat av tillträdesprov - Nederländskspråkiga juristlingvister (NL)

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 24/09/2018

Antal sökande som kallats till översättningsproven: 95

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

Referens: 
Publicerat den : 25/09/2018 - 12:15
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20