Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Секретари/деловодители (AST-SC 2)

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Секретари/деловодители (AST-SC 2)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 14/09/2018

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 307

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 27/09/2018 - 16:52
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20