Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Joost  KUHLMANN

Zastępca przewodniczącego 

Fotini DIONYSSOPOULOU
Birgitt THENNER

Członkowie

Stefan KOHLER
Zoltan SZELES
Elke HEINE
Risto NIEMINEN
Igor JELINSKI
Christian SCHEINERT
Eirini VLACHAKI
Matthias LUDWIG
Maurits PINO
Anna Elisabeth THUM
Marco RATTO
Stan MAES
Barry ROBERTSON
Jean-Luc SION
Mihai Cristian DRAGOTA
Gabor Zsolt PATAKI
Marco FORMENTINI
Dario BUONO
Justyna GNIADZIK
Tilemahos EFTHIMIADIS
Jerica ZUPAN
Rita LIUDVINAVICIUTE
Eckehard ROSENBAUM
Jacques LECARTE

Zastępcy członków

Mattias LEVIN
Martin HRADISKY
Christine FRAYNE
Rafael GALVEZ VIA
Michael MOSCHOLIOS
Paul ZAHRA
Catherine VIEILLEDENT-MONFORT
Zoltan MACSIK
Jean-Stéphane LE GLAUNEC
John SHEEHY
Peter WEISS
Luca DALPOZZO
Rafal WIELADEK

Data publikacji : 11/10/2018 - 10:45
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20