Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Joost  KUHLMANN

Ställföreträdande ordförande

Fotini DIONYSSOPOULOU
Birgitt THENNER

Medlemmar

Stefan KOHLER
Zoltan SZELES
Elke HEINE
Risto NIEMINEN
Igor JELINSKI
Christian SCHEINERT
Eirini VLACHAKI
Matthias LUDWIG
Maurits PINO
Anna Elisabeth THUM
Marco RATTO
Stan MAES
Barry ROBERTSON
Jean-Luc SION
Mihai Cristian DRAGOTA
Gabor Zsolt PATAKI
Marco FORMENTINI
Dario BUONO
Justyna GNIADZIK
Tilemahos EFTHIMIADIS
Jerica ZUPAN
Rita LIUDVINAVICIUTE
Eckehard ROSENBAUM
Jacques LECARTE

Ställföreträdande medlemmar

Mattias LEVIN
Martin HRADISKY
Christine FRAYNE
Rafael GALVEZ VIA
Michael MOSCHOLIOS
Paul ZAHRA
Catherine VIEILLEDENT-MONFORT
Zoltan MACSIK
Jean-Stéphane LE GLAUNEC
John SHEEHY
Peter WEISS
Luca DALPOZZO
Rafal WIELADEK

Publicerat den : 11/10/2018 - 10:45
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20