Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора - Писмени преводачи с ирландски език

Резултати от подбора - Писмени преводачи с ирландски език

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 12/10/2018

Брой на кандидатите, поканени за участие в тестовете по превод:
Вариант 1 = 96
Вариант 2 = 18

Допускат се всички кандидати, които са издържали теста/тестовете и/или отговарят на условията за допустимост.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/10/2018 - 16:40
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20