Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/10/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης:
Επιλογή 1 = 96
Επιλογή 2 = 96

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και/ή πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 12/10/2018 - 16:40
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20