Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Iriskspråkiga översättare

Resultat av tillträdesprov - Iriskspråkiga översättare

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 12/10/2018

Antal sökande som kallats till översättningsproven:
Alternativ 1 = 96
Alternativ 2 = 96

Alla sökande som klarat proven och/eller uppfyller behörighetskraven har kallats.

Referens: 
Publicerat den : 12/10/2018 - 16:40
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20