Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL)

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Γλωσσομαθείς νομικοί ολλανδικής γλώσσας (NL)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Koen Wolfs

Αναπληρωτής πρόεδρος

Ingrid Dwars

Μέλη

Werner Somers

Stefan Van Beuren

Marijke Luursema

Erik Adam

Erwin Hendrix

Αναπληρωματικά μέλη

Charlotte Bossuyt

Maggy Talboom

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 17/10/2018 - 12:09
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20