Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka niderlandzkiego (NL)

Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka niderlandzkiego (NL)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Koen Wolfs

Zastępca przewodniczącego 

Ingrid Dwars

Członkowie

Werner Somers

Stefan Van Beuren

Marijke Luursema

Erik Adam

Erwin Hendrix

Zastępcy członków

Charlotte Bossuyt

Maggy Talboom

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 17/10/2018 - 12:09
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20