Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre holandský jazyk (NL)

Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre holandský jazyk (NL)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Koen Wolfs

Zastupujúci predseda

Ingrid Dwars

Členovia

Werner Somers

Stefan Van Beuren

Marijke Luursema

Erik Adam

Erwin Hendrix

Zastupujúci členovia

Charlotte Bossuyt

Maggy Talboom

Referencia: 
Dátum publikovania : 17/10/2018 - 12:09
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20