Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Nederländskspråkiga juristlingvister (NL)

Uttagningskommitténs medlemmar - Nederländskspråkiga juristlingvister (NL)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Koen Wolfs

Ställföreträdande ordförande

Ingrid Dwars

Medlemmar

Werner Somers

Stefan Van Beuren

Marijke Luursema

Erik Adam

Erwin Hendrix

Ställföreträdande medlemmar

Charlotte Bossuyt

Maggy Talboom

Referens: 
Publicerat den : 17/10/2018 - 12:09
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20