Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Юрист лингвисти с немски език (DE)

Членове на конкурсната комисия - Юрист лингвисти с немски език (DE)

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Stefan Schmidt-Meinecke

Заместник-председател

Uta Biskup

Членове

Rainer Wilmsmeyer

Sandra Isenberg

Dorota Schaack

Dominik Düsterhaus

Joachim Holwe

Заместник-членове

Wolfgang Rosch

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 17/10/2018 - 12:10
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20