Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka niemieckiego (DE)

Członkowie komisji konkursowej - Prawnicy lingwiści języka niemieckiego (DE)

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Stefan Schmidt-Meinecke

Zastępca przewodniczącego 

Uta Biskup

Członkowie

Rainer Wilmsmeyer

Sandra Isenberg

Dorota Schaack

Dominik Düsterhaus

Joachim Holwe

Zastępcy członków

Wolfgang Rosch

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 17/10/2018 - 12:10
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20