Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre nemecký jazyk (DE)

Členovia výberovej komisie - Právnici lingvisti pre nemecký jazyk (DE)

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Stefan Schmidt-Meinecke

Zastupujúci predseda

Uta Biskup

Členovia

Rainer Wilmsmeyer

Sandra Isenberg

Dorota Schaack

Dominik Düsterhaus

Joachim Holwe

Zastupujúci členovia

Wolfgang Rosch

Referencia: 
Dátum publikovania : 17/10/2018 - 12:10
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20