Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Tyskspråkiga juristlingvister (DE)

Uttagningskommitténs medlemmar - Tyskspråkiga juristlingvister (DE)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Stefan Schmidt-Meinecke

Ställföreträdande ordförande

Uta Biskup

Medlemmar

Rainer Wilmsmeyer

Sandra Isenberg

Dorota Schaack

Dominik Düsterhaus

Joachim Holwe

Ställföreträdande medlemmar

Wolfgang Rosch

Referens: 
Publicerat den : 17/10/2018 - 12:10
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20