Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Юрист-лингвисти с малтийски език (MT)

Окончателни резултати от конкурса - Юрист-лингвисти с малтийски език (MT)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 30/10/2018

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 9

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 31/10/2018 - 10:13
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20