Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre maltský jazyk (MT)

Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre maltský jazyk (MT)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 30/10/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 9

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 31/10/2018 - 10:13
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20