Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre lotyšský jazyk (LV)

Konečné výsledky výberového konania - Právnici lingvisti pre lotyšský jazyk (LV)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 30/10/2018

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 7

Minimálny počet bodov: 161​

Rezervný zoznam sa uverejní na našom webovom sídle približne do jedného mesiaca po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO.

Referencia: 
Dátum publikovania : 31/10/2018 - 10:15
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20