Начало > Възможности за работа > Новини > Предупреждение за измама: фалшиви оферти за работа

Предупреждение за измама: фалшиви оферти за работа

Уведомени сме за фалшиви оферти за работа, в които неправомерно се посочва, че са публикувани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Настоятелно ви препоръчваме да подхождате с недоверие към нежелани електронни съобщения, телефонни обаждания и съобщения, които изискват лична информация или финансово плащане. При никакви обстоятелства не трябва да споделяте вашите лични данни, да предприемате действия или да извършвате плащания въз основа на тези фалшиви съобщения. В нито един момент EPSO не иска заплащането на някакъв вид такса.

Всички наши процедури за подбор се публикувани на нашия уебсайт. Ако имате съмнения или узнаете за каквото и да било неправомерно използване на наименованието на EPSO, моля, съобщете за това като се свържете с нас незабавно.

Дата на публикуване : 13/11/2018 - 17:21
Дата на актуализацията : 07/02/2020 - 17:25