Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Ειδοποίηση για απάτη: δόλια προσφορά θέσεων εργασίας

Ειδοποίηση για απάτη: δόλια προσφορά θέσεων εργασίας

Έχουμε ενημερωθεί σχετικά με δόλιες προσφορές θέσεων εργασίας οι οποίες ψευδώς αναφέρουν ότι έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε ανεπίκλητα ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά μηνύματα που σας ζητούν να δώσετε προσωπικές πληροφορίες ή να προβείτε σε καταβολή ποσού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κοινοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πληρωμή με βάση αυτές τις δόλιες ανακοινώσεις. Η EPSO δεν ζητά ποτέ την καταβολή κανενός ποσού.

Όλες οι διαδικασίες επιλογής δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, ή αν υποπέσει στην αντίληψή σας ανάρμοστη χρήση του ονόματος της EPSO, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως.

Ημερομηνία ανάρτησης : 13/11/2018 - 17:21
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 07/02/2020 - 17:25