Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Ostrzeżenie o oszustwach: fałszywe oferty pracy

Ostrzeżenie o oszustwach: fałszywe oferty pracy

Zgłoszono nam przypadki fałszywych ofert pracy, które zawierają informację, że wysyła je Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności w przypadku wszelkich niespodziewanych wiadomości elektronicznych, połączeń telefonicznych i SMS-ów, w których wymagane jest podanie informacji osobistych lub wniesienie opłat. Nie należy w żadnym przypadku podawać w odpowiedzi danych osobowych, podejmować jakichkolwiek działań ani dokonywać płatności. EPSO nigdy nie żąda od kandydatów żadnych opłat.

Wszystkie nasze procedury naboru są ogłaszane na naszej stronie internetowej. W przypadku wszelkich wątpliwości oraz w razie zauważenia niewłaściwego wykorzystania nazwy EPSO prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami.

Data publikacji : 13/11/2018 - 17:21
Data aktualizacji : 07/02/2020 - 17:25