Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Upozornenie: podvodné pracovné ponuky

Upozornenie: podvodné pracovné ponuky

Boli sme upozornení na podvodné pracovné ponuky, v ktorých sa nepravdivo uvádza, že pochádzajú od Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO). Žiadame vás preto o ostražitosť v prípade nevyžiadaných e-mailov, telefonátov alebo správ, ktorých odosielatelia od vás požadujú osobné informácie alebo finančné platby. V žiadnom prípade im neposkytnite vaše osobné údaje, nereagujte na tieto podvodné oznámenia, ani na ich základe neuhrádzajte žiadne platby. Úrad EPSO nikdy nepožaduje úhradu poplatkov.

Všetky naše výberové konania sú uverejnené na našom webovom sídle. Ak máte podozrenie, že došlo k neoprávnenému použitiu názvu úradu EPSO, alebo ak sa o takomto prípade dozviete, bezodkladne nás kontaktujte.

Dátum publikovania : 13/11/2018 - 17:21
Dátum aktualizácie : 07/02/2020 - 17:25