Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 29/11/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 365

Ελάχιστη βαθμολογία: 28,1​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 03/12/2018 - 15:40
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 03/12/2018 - 15:42